SERVICII OFERITE

Suntem aici să vă ajutăm!
De ce să alegi Geolink?

SERVICII

Soluții complete pentru clienții noștri

Cu o experiență de 20 de ani în spate, Geolink vă oferă o paletă largă de servicii în domeniul topografiei, geodeziei și urbanismului.

TOPOGRAFIE–CADASTRU
 1. Măsuratori topografice de precizie înaltă;
  2.Ridicări topografice de detaliu planimetrice și altimetrice;
  3. Trasări în execuția proiectelor de construcții civile, industriale și a altor obiective de investiții în infrastructură și edilitare (căi de comunicații: rutiere, cale ferată, alimentări cu apă, gaz, canalizare, etc);
  4. Urmărire a deplasărilor orizontale și verticale ale construcțiilor existente;
  5. Determinarea – calculul volumelor de materiale din depozite de agregate, balastiere, cariere de exploatare etc;
  6. Întocmire de profile transversale, longitudinale lucrări specifice rețele edilitare-drumuri, căi ferate;
  7. Realizare de planuri de sițuatie cotate, curbe de nivel;
  8. Servicii și consultanță tehnică de specialitate pentru lucrări de santier;
  9. Documentații tehnice cadastrale pentru:
 • Intabulare imobile, dezlipire/alipire parcele de teren, apartamentări imobile construcții, scoatere din circuitul agricol, schimbare categorie de folosință, identificari numere cadastrale/topografice, trasări imobile intravilan/extravilan;
 • Planuri parcelare punere în posesie;
 • Consultanță tehnică de specialitate.
PROIECTARE. URBANISM. SISTEMATIZARE
 1. Plan Urbanistic General [P.U.G.];
  2.Plan Urbanistic Zonal [P.U.Z.];
  3. Plan Urbanistic de Detaliu [P.U.D.];
  4. Plan de Amenajare a Teritoriului [P.A.T.];
  5. Proiectare infrastructuri rutiere (drumuri, poduri, căi ferate, platforme);
  6. Proiectare amenajări edilitare (alimentare cu apă, canalizare);
  7. Proiecte de reabilitare termică a construcțiilor;
  8. Proiecte de construcții, restaurare, consolidare construcții, monumente;

 

Proiectarea de drumuri și autostrăzi în cadrul GEOLINK SRL se face prin eforturile continue și prin profesionalismul mai multor echipe de lucru:

– proiectare drumuri și autostrăzi;
– proiectare consolidări terasamente/infrastructure;
– devize tehnice;
– asistență tehnică de șantier.

Proiectele sunt realizate printr-un proces integrat, care are la bază mai multe aplicații software de ultimă generație, coordonarea și controlul fazelor de proiectare fiind asigurate de un management la nivel ridicat.
Acordăm atenție deosebită colaborării strânse cu autoritățile publice locale, agențiile și instituțiile implicate la obținerea actelor de reglementare necesare, acesta fiind un alt element important în prestarea serviciilor noastre de proiectare.

GEODEZIE

1. Rețele geodezice de indesire, rețele de sprijin;
2. Rețele geodezice de nivelment;
3. Determinări de puncte prin metode GPS de înaltă precizie.

SISTEME INFORMATICE GEOGRAFICE

Analizare, proiectare, creare, implementare, exploatare, intreținere baze de date relaționale asociate GIS. Analiza sau cunoașterea unor procese, relații sau activități se face în conformitate cu proprietățile acestora și presupune utilizarea unor instrumente informatice specifice:

– structuri de date atribut și spațiale;
– relații specifice bazelor de date convenționale;
– relații spațiale;

GIS (sisteme informatice geografice) reprezintă termenul informatic ce desemnează un ansamblu software, hardware, echipamente mobile și resurse umane angrenate în administrarea și analiza datelor, actualizarea acestora și utilizarea lor.