Topografie

BECHTEL ROMÂNIA (Autostrada Transilvania)

800 504 geolink

Măsurători topografice si întocmire documentaţii de dezmembrare a terenurilor intersectate de autostrada in vederea exproprierii in judeţele Bihor si Sălaj.  

read more

AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI BUCURESTI

800 504 geolink

Măsurători topografice, întocmire documentaţii cadastrale pentru înscrierea in cartea funciara a tuturor suprafeţelor aparţinând ADS Timiş (aprox. 33000 ha). Creare evidente cadastrale si baza de date atribut asociata sistemului informatic GIS pentru ADS Timiş.

read more

S.C. BARDEAU HOLDING ROMÂNIA S.R.L.

1024 682 geolink

Măsurători topografice, întocmire documentaţii tehnice cadastrale pentru înscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate pentru terenuri aflate pe raza judeţelor Timiş, Arad, Caraş-Severin. (aprox. 23000 ha).

read more