Cadastru

AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI BUCURESTI

800 504 geolink

Măsurători topografice, întocmire documentaţii cadastrale pentru înscrierea in cartea funciara a tuturor suprafeţelor aparţinând ADS Timiş (aprox. 33000 ha). Creare evidente cadastrale si baza de date atribut asociata sistemului informatic GIS pentru ADS Timiş.

read more