BARDEAU HOLDING

Măsurători topografice, întocmire documentaţii tehnice cadastrale pentru înscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate pentru terenuri aflate pe raza judeţelor Timiş, Arad, Caraş-Severin. (aprox. 23000 ha).

Project Details

Măsurători topografice

  • Topografie