Agenția Domeniilor Statului

Măsurători topografice, întocmire documentaţii cadastrale pentru înscrierea in cartea funciara a tuturor suprafeţelor aparţinând ADS Timiş (aprox. 33000 ha).
Creare evidente cadastrale si baza de date atribut asociata sistemului informatic GIS pentru ADS Timiş.

Project Details

Măsurători topografice, întocmire documentaţii cadastrale pentru înscrierea in cartea funciara a tuturor suprafeţelor aparţinând ADS Timiş (aprox. 33000 ha). Creare evidente cadastrale si baza de date atribut asociata sistemului informatic GIS pentru ADS Timiş.

  • Cadastru
  • Topografie